Planilla de la Vida

Yochel bic'tal ach'ix queremetic

Yochel bic'tal ach'ix queremetic - Información (Infografía y/o Video)
Yochel bic'tal ach'ix queremetic - ¿Qué es? (Podcast)
Yochel bic'tal ach'ix queremetic - Actividad de aprendizaje (PDF)
Yochel bic'tal ach'ix queremetic - Evaluación (Form)