Planilla de la Vida

Nohptesel ta lequil c'op

Nohptesel ta lequil c'op - Información (Infografía y/o Video)
Nohptesel ta lequil c'op - ¿Qué es? (Podcast)
Nohptesel ta lequil c'op - Actividad de aprendizaje (PDF)
Nohptesel ta lequil c'op - Evaluación (Form)