Planilla de la Vida

Schapelc'op soc stoyel cábal yu'un bin snopel

Schapelc'op soc stoyel cábal yu'un bin snopel - Información (Infografía y/o Video)
Schapelc'op soc stoyel cábal yu'un bin snopel - ¿Qué es? (Podcast)
Schapelc'op soc stoyel cábal yu'un bin snopel - Actividad de aprendizaje (PDF)
Schapelc'op soc stoyel cábal yu'un bin snopel - Evaluación (Form)