Planilla de la Vida

Chamel ta ch'a

Chamel ta ch'a - Información (Infografía y/o Video)
Chamel ta ch'a - ¿Qué es? (Podcast)
Chamel ta ch'a - Actividad de aprendizaje (PDF)
Chamel ta ch'a - Evaluación (Form)