Planilla de la Vida

Chamel ta sc'axib chuxil

Chamel ta sc'axib chuxil - Información (Infografía y/o Video)
Chamel ta sc'axib chuxil - ¿Qué es? (Podcast)
Chamel ta sc'axib chuxil - Actividad de aprendizaje (PDF)
Chamel ta sc'axib chuxil - Evaluación (Form)