Planilla de la Vida

Scanantayel jbaqu'etaltic

Scanantayel jbaqu'etaltic - Información (Infografía y/o Video)
Scanantayel jbaqu'etaltic - ¿Qué es? (Podcast)
Scanantayel jbaqu'etaltic - Actividad de aprendizaje (PDF)
Scanantayel jbaqu'etaltic - Evaluación (Form)