Planilla de la Vida

Lequil soc ma'lequil we'el uch'elil

Lequil soc ma'lequil we'el uch'elil - Información (Infografía y/o Video)
Lequil soc ma'lequil we'el uch'elil - ¿Qué es? (Podcast)
Lequil soc ma'lequil we'el uch'elil - Actividad de aprendizaje (PDF)
Lequil soc ma'lequil we'el uch'elil - Evaluación (Form)