Planilla de la Vida

Smac'linel jbahtic ta lec

Smac'linel jbahtic ta lec - Información (Infografía y/o Video)
Smac'linel jbahtic ta lec - ¿Qué es? (Podcast)
Smac'linel jbahtic ta lec - Actividad de aprendizaje (PDF)
Smac'linel jbahtic ta lec - Evaluación (Form)