Planilla de la Vida

Sc'oblal c'altic yu'un cuxlejalil

Sc'oblal c'altic yu'un cuxlejalil - Información (Infografía y/o Video)
Sc'oblal c'altic yu'un cuxlejalil - ¿Qué es? (Podcast)
Sc'oblal c'altic yu'un cuxlejalil - Actividad de aprendizaje (PDF)
Sc'oblal c'altic yu'un cuxlejalil - Evaluación (Form)