Planilla de la Vida

Bic'tal chambahlam jpuc ts'unubil

Bic'tal chambahlam jpuc ts'unubil - Información (Infografía y/o Video)
Bic'tal chambahlam jpuc ts'unubil - ¿Qué es? (Podcast)
Bic'tal chambahlam jpuc ts'unubil - Actividad de aprendizaje (PDF)
Bic'tal chambahlam jpuc ts'unubil - Evaluación (Form)